Antal registrerade cyklister i Östersund:
 Hittills i år Badhusparken:227 564CO2-reduktion ca 62 807 kg info
 Hittills i år alla mätpunkter:350 656CO2-reduktion ca 96 781 kg info
Plats Cyklister
idag
Samma tid
1 vecka sedan
Aktuell
trend
  Badhusparken: 728 752 samma trend 3%
  Havremagasinet: 0 0 samma trend
  Rådhusgatan: 4 200 minskande trafik 98%
  Stuguvägen: 119 128 samma trend 7%
  Summa: 851 1080 minskande trafik 21%Uppdaterad: 2020-07-10 12:15:44
   Powered by Infracontrol Online

Karta   Diagram