Antal registrerade cyklister i Östersund:
 Hittills i år Badhusparken:20 093CO2-reduktion ca 5 545 kg info
 Hittills i år alla mätpunkter:54 439CO2-reduktion ca 15 025 kg info
Plats Cyklister
idag
Samma tid
1 vecka sedan
Aktuell
trend
  Badhusparken: 398 368 samma trend 8%
  Havremagasinet: 39 25 ökande trafik 56%
  Rådhusgatan: 113 106 samma trend 6%
  Stuguvägen: 82 0 ökande trafik
  Summa: 632 499 ökande trafik 26%Uppdaterad: 2020-04-06 11:53:49
   Powered by Infracontrol Online

Karta   Diagram