Antal registrerade cyklister i Östersund:
 Hittills i år Badhusparken:114 821CO2-reduktion ca 31 690 kg info
 Hittills i år alla mätpunkter:194 171CO2-reduktion ca 53 591 kg info
Plats Cyklister
idag
Samma tid
1 vecka sedan
Aktuell
trend
  Badhusparken: 84 24 ökande trafik 250%
  Havremagasinet: 0 2 minskande trafik 100%
  Rådhusgatan: 25 1 ökande trafik 2400%
  Stuguvägen: 13 7 ökande trafik 85%
  Summa: 122 34 ökande trafik 258%Uppdaterad: 2020-05-31 02:15:37
   Powered by Infracontrol Online

Karta   Diagram