Antal registrerade cyklister i Jönköping:
 Hittills i år:1 949 722CO2-reduktion ca 538 123 kg info
 Förra året:2 166 077CO2-reduktion ca 597 837 kg info
Plats Cyklister
idag
Samma tid
1 vecka sedan
Aktuell
trend
  Jordbrovägen: 437 353 ökande trafik 23%
  Odengatan: 325 308 samma trend 5%
  Munksjögatan: 682 617 samma trend 10%
  V. Strandpromenaden: 413 336 ökande trafik 22%
  Ö. Strandgatan: 229 211 samma trend 8%
  Summa: 2086 1825 samma trend 14%Uppdaterad: 2019-10-15 12:06:48
   Powered by Infracontrol Online

Karta   Diagram