Antal registrerade cyklister i Jönköping:
 Hittills i år:492 441CO2-reduktion ca 135 913 kg info
 Förra året:2 375 377CO2-reduktion ca 655 604 kg info
Plats Cyklister
idag
Samma tid
1 vecka sedan
Aktuell
trend
  Jordbrovägen: 313 289 samma trend 8%
  Odengatan: 236 223 samma trend 5%
  Munksjögatan: 489 446 samma trend 9%
  V. Strandpromenaden: 329 239 ökande trafik 37%
  Ö. Strandgatan: 162 137 ökande trafik 18%
  Summa: 1529 1334 samma trend 14%Uppdaterad: 2020-04-06 11:14:30
   Powered by Infracontrol Online

Karta   Diagram